Århus Sangskriverværksted

Dato
17/04/2019

Tid
20:30 - 23:30

Lokation
Gyngen

Genre Singer/Songwriter

Pris Gratis (Free)


 

Aftenens 3 optrædende sangskrivere er:

Nanna
Nanna Dyveke er bag klaveret igen. Med i posen har hun et udvalg af bløde og jordnære sange, der får smilene frem og tankerne i gang. Hendes behagelige stemme får optøet kolde vinterhjerter og byder foråret varmt velkommen.

Daniel
Daniel Ancher er en dansksproget ballademager – hvis leg med ord, lyrik og rytmik begyndte midt i halvfemserne, med rap som den primære udtryksform for den unge “lokumspoet”. De sidste femten år har guitaren dog været det faste akkompagnement til en række stærkt personlige sange som tager livtag med eksistensens tildragelser af lige dele knubs og kærtegn. Teksterne er i højsædet – nerven i leveringen vigtigere en skønsangen – og gadedrengens gavtyveagtige omgang med de sproglige finesser fortsat hørbar”

https://www.youtube.com/watch?v=J4SAFiG_vy0&list=PLV0UxmvjCDPttBrPxuqU9B3ipwnxSxtge

Julius
Når han ikke skriver sange under artist-navnet Igniri Guru, spytter Julius Löb-Simon sange ud i stride strømme. Disse sange lever et liv i limbo før de enten bliver skrevet færdigt eller valgt ud til produktion. Disse sange fortjener lige så meget at blive hørt, og lytteren vil kunne få et indblik i en sangskrivers proces. Oftest vokset ud af melankolien skriver Julius Löb-Simon sange om livet som artist i det 21. århundrede. Klassiske temaer som forfængelighed, kærlighed, bliver skrevet ud fra Julius’ egne eksistentialistiske processer og gennem de mennesker han møder. Stærkt inspireret af Nick Cave, Leonard Cohen, Neil Young og Tom Waits skriver Julius sange på klaver og guitar, og fortæller om de opblæste problematikker en Københavner i 20’erne oplever! Julius kommer både til at spille sange fra sin Debut EP men også sprit nye sange.

Link til Debut EP: https://song.link/album/s/15sapLQGUNqMslDX0OpCS0
Link til Facebook: https://www.facebook.com/iginiriguru/?modal=admin_todo_tour
Link til Instagram: https://www.instagram.com/igniriguru/

Entre: GRATIS

The evening’s 3 performing songwriters are:

Nanna
Nanna Dyveke is on the piano again. With her she has brought a selection of soft and down-to-earth songs that will get you both smiling and thinking. Her pleasant voice will thaw up the winter cold hearts and gives a warm welcome to spring.

Daniel
Daniel Ancher is a Danish trouble maker – if word play, lyric, and rhythm started in the middle of the nineties, with rap as the primary form of expression for the young “toilet poet”. However, in the last fifteen years, the guitar has been the fixed accompaniment to a list of personal songs that wrestle with the existence’s events both roughly and lovingly. The lyrics are the top priority – the nerve in the delivery more important than the beautiful song – and the street boy’s mischievous bout with the verbal subtleties continues to be audible.

https://www.youtube.com/watch?v=J4SAFiG_vy0&list=PLV0UxmvjCDPttBrPxuqU9B3ipwnxSxtge

Julius
When he isn’t writing songs under the artist-name Igniri Guru, Julius Löb-Simon spits out songs in streams. These songs live in limbo before they are even finished or chosen for production. These songs deserve to be heard just as much as others and the listener will get insight to a songwriter’s process. Mostly grown out of the melancholy, Julius Löb-Simon writes songs about life as an artist in the 21st century. Classic themes such as vanity, love, get written based on Julius’ own existentialistic process and through the people he meets. Strongly inspired by Nick Cave, Leonard Cohen, Neil Young, and Tom Waits, Julius writes songs on piano and guitar and tells us about the stuck-up problems that a person from Copenhagen in their 20s experience! Julius is here to both play songs from his Debut EP but also brand new songs.

Link to Debut EP: https://song.link/album/s/15sapLQGUNqMslDX0OpCS0
Link to Facebook: https://www.facebook.com/iginiriguru/?modal=admin_todo_tour
Link to Instagram: Link til Instagram: https://www.instagram.com/igniriguru/

Entrance fee: FREE

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Ingen Events

Instagram

Kontakt