Århus sangskriverværksted: Tine Mynster, Troels Sørensen og Anders Thorup

Dato
17/10/2018

Tid
20:30

Lokation
Gyngen

Genre Singer/Songwriter

Pris Gratis entré (Free entrance)


Endnu en gang gæster Anders Thorup’ “One Lamp Band” Gyngens scene.

Overskriften for sangene er “Good old-fashioned heartbroken lovesongs”, så du kan forvente indlevelse og ærlighed kombineret med et glimt i øjet, når Anders Thorup går på scenen. Det musikalske univers bliver til i spændingsfeltet mellem det melankolske og det fortrøstningsfulde. Det er nede på jorden og det er opløftende. Det er tekster i mol og akkorder i dur.

“Hjerte” rimer bare bedst på “smerte”, så hvorfor lave det om?

Hvor går man hen når modet bakker? – dette spørgsmål var begyndelsen til en række helt nye sange om livet som voksen, skrevet af Tine Mynster. Med sin hudløse ærlighed synger og fortæller Tine om mange af livets facetter – både de lykkelige, de håbefulde, de spørgende og de sorgfulde.

“Hjerteland” handler om at turde leve livet, og om at turde tage de vigtige samtaler med dem vi holder af.Sangene til koncerten er primært taget fra den anmelderroste cd Hjerteland, der udkom maj 2015.

Tine Mynster har igennem mange år skrevet musik til børn, og er med denne udgivelse gået et skridt videre i den musikalske rejse.

TROELS SØRENSEN:
Der sker noget inde i mig, når jeg står op på scenen. jeg får en følelse, som jeg ikke får på andre tidspunkter i tilværelsen. Det håber jeg også man kan mærke, når man ser mig optræde. Jeg udforsker mine dybeste tanker og følelser i min musik, imens jeg ihærdigt jagter den gode melodi. Jeg kan godt lide at sige min musik er skovmandsskjorte, fuldskæg og vindblæsende indie pop, men det måske bare popmusik.

 

Once again, Anders Thorup’s “One Lamp Band” visits Gyngen’s stage.

The headline for the songs is “Good old-fashioned heartbroken love songs” so you can expect empathy and honesty combined with a glint in the eye when Anders Thorup goes on stage. The musical universe is formed in the field between the melancholic and the confident. It is down to earth and it is uplifting. It is lyrics in mol and chords in dur.

“Heart” rhymes best with “pain” so why change that?

Where do you go when courage steps back? – this question was the start on many new songs about life as an adult, written by Tine Mynster. With her raw honesty, Tine sings and talks about life’s facets – both the happy, the hopeful, the questioning, and the grieving.

“Hjerteland” is about daring to live life and about daring to have the important conversations with the ones we care about. The songs at the concert are primarily taken from the critically acclaimed CD Hjerteland which was released in May 2015.

Tine Mynster has written music for kids through many years and has taken a step further in the musical journey with this release.

TROELS SØRENSEN:
Something happens in me when I’m on stage. I get a feeling that I don’t get any other time in life. I hope it’s obvious to the audience when I perform perform. I challenge my deep thoughts and feelings in my music while I persistently chase the good melody. I really like to say that my music is lumberjack shirt, a full beard, and windy indie pop but it might just be pop music.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Ingen Events

Instagram

Kontakt