Camila Moberg + Dsuz

Dato
21/03/2019

Tid
20:00

Lokation
Gyngen

Genre Pop, folk, country

Pris Gratis (Free)


Camilla Moberg
“Stærk autentisk stemme og sikre melodiske sange”
At skrive tekster og lave musik betyder frihed for mig, her kan jeg brede vingerne ud. Det giver mig en følelse af opstemthed, som jeg aldrig har kendt. Det er som at svæve vægtløst og ubesværet henover verden.
Camilla Moberg er en dansk sangerinde og sangskriver fra københavn. Selv om hun voksede op i et hjem med musik, var det først da hun blev 20 år, at guitaren fandt hende, og den første sang opstod. Vejen har været lang og i mange år blev musikken brugt som et terapeutisk værktøj.
Camilla Moberg har bevæget sig i et mørkt melankolsk landskab, som står i stor kontrast til hendes sangtekster i dag. De nye sange er et produkt af de sidste års indre rejse.
Jeg skriver meget enkle sange, dette er måske en modreaktion på en kompleks indre og ydre verden. Mange af mine sange kommer til verden når kritikeren møder optimisten i duel. I det sidste års tid har optimisten vundet flest gange. Derfor er det blevet til en hel del glade sange om kærlighed.
Camilla Moberg er vendt hjem til sig selv, til en tid, hvor hun drømte om uendelig kærlighed; en kærlighed større end alt andet. Musikken er autentisk og fyldt med intens glad slagkraft og akustisk guitarspil. Hun kombinerer country, folk, soft pop, som får dig til at lytte, åbner hjertet og slipper tankerne fri.

Dsuz er en dansk singer/songwriter duo som er inspireret af store danske navne som Anne, Hanne, Sanne, Lis og Anne Dorte.
Vi er klar med tekster, man kan mærke og melodier, der giver gåsehud og godt humør. Klassiske, dansksprogede popmelodier med vedkommende tekster om livet og kærligheden.
Til dagligt er vi en halvakustisk duo, som består af Danielle på leadvokal, guitar og keyboard og Suzanne på guitar, percussion og kor. Det er også Suzanne, der indtil videre står for producering af bandets numre.
Oprindeligt mødte vi hinanden i gymnasiet, men har først slået os sammen for ca. 3 år siden, da begge havde fået nok efter 20 år med coverbands, trommeorkestre og diverse kor. I virkeligheden er vi knaldgode sangskrivere, og det vil vi dyrke meget mere, så det også kommer andre til gode.

 

Camilla Moberg
“Strong authentic voice and confident melodic songs”
To write lyrics and make music means freedom to me, here I can spread out my wings. It gives me an exhilarating feeling that I have never known before. It’s like floating weightless and effortlessly over the world.
Camilla Moberg is a Danish singer and songwriter from Copenhagen. Even though she grew up in a home with music, it was only when she was 20 years old that the guitar found her and the first song was born. The road has been long and the music was used as a therapeutic tool for many years.
Camilla Moberg has moved within a dark melancholic landscape which stands in contrast with her song lyrics today. The new songs are a product of the last years’ internal journey.
I write very simple songs, this is maybe a counter reaction to a complex internal and external world. Many of my songs are made when the critic meets optimism in a duel. Optimism has won most times in the last year or so. Which is why there has been so many happy songs about love.
Camilla Moberg has returned back home to a time where she dreamed about eternal love; a love greater than anything else. The music is authentic and filled with intensely happy power and acoustic guitar. She combines country, folk, soft pop, which gets you to listen, open hearts, and release your thoughts.

Dsuz is a Danish singer/songwriter duo that is inspired by great Danish names such as Anne, Hanne, Sanne, Lis, and Anne Dorte.
We are ready with lyrics that you can feel and melodies that will give you goosebumps and get you in a good mood. Classic Danish pop melodies with relevant lyrics about life and love.
Daily we are a half acoustic duo that consists of Danielle on lead vocals, guitar, and keyboard and Suzanne on guitar, percussion, and choir. It is also Suzanne who, for now, is responsible for producing the band’s songs.
Originally we met in high school but didn’t get together until about 3 years ago when we both had had enough after 20 years with cover bands, drum orchestras, and various choirs. In reality, we were fucking good songwriters and we want to explore that more so it will benefit others too.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Police Jam
20/09/2019 kl. 21:00

Jydsk På Næsen Jubilæumskoncert
03/10/2019 kl. 20:00 - 22:00

Solsort koncert (opvarmning m. lokale sangskrivere)
04/10/2019 kl. 20:00 - 23:00

Instagram

Kontakt