Grænsen Nået

Dato
12/10/2018

Tid
20:30

Lokation
Gyngen

Genre Spoken Word

Pris 50 kr.


Tre gymnasielærere fra vestbygymnasiet, Langkær, udgiver spoken word under navnet, Grænsen Nået.

Efter et opslidende personalemøde om implementeringen af endnu en gymnasiereform blev det indiepoppede spoken word-band, Grænsen Nået, dannet i Langkærs musiklokale.

Dér lærte vi tre vigtige ting: selve den kreative proces skulle være hurtig og umiddelbar, jeg skulle under ingen omstændigheder synge, og endelig; bandet skulle hedde Grænsen Nået, fortæller bandets tekstforfatter, Kristen Kirk Nygaard.

I løbet af 2018 udgiver bandet sit kommende album i drypvise singler. På den kommende single finder man numrene ”1:1” og ”3c96”.

Førstnævnte er et feel-good nummer om den berusende kærlighed, man føler, når man netop har mødt den eneste ene og sommeren virker uendelig. Nummeret er fyldt med Aarhus-referencer og er på den måde også en hyldest til den jyske hovedstad.

3c96” er et bittersødt og nostalgisk blik tilbage på den både svære og alligevel ubekymrede tid, når studenterne springer ud.

Ud over en tekstforfatter består bandet af de to komponister, Danny Goodwin og Andreas Riis Mandrup, der tidligere har udgivet musik med forskellige bands.

– Vi prøver hele tiden på at nå det tredje udtryk, så vi ikke bliver digtoplæsning til musik eller en popsang, der tales. Vi er helt klart et litterært projekt, men både Danny og jeg har rødder i popmusikken, så vi vil hele tiden arbejde på, at det er noget man gider at lytte til, siger bandets anden komponist, Andreas Riis Mandrup.

 

Three secondary school teachers from west city’s secondary school, Langkær, publish spoken word under the name Grænsen Nået.

After a grueling staff meeting about the implementation of yet another school reform, the indiepopped spoken word band, Grænsen Nået, was created in Langkær’s music room.

There, we learned three important things: the creative process itself should be quick and immediate, under no circumstances should I sing, and finally; the band should be called Grænsen Nået, the band’s author, Kristen Kirk Nygaard, tells.

Over the course of 2018, the band is releasing their coming album in singles. On this coming single, you can find the songs “1:1” and “3c96”.

The former is a feel-good song about the intoxicating love you feel when you meet the one and the summer seems endless. The song is full of references to Aarhus and is, in a way, a tribute to the Jutlandic capital city.

“3c96” is a bittersweet and nostalgic look back at the both hard yet carefree time when students jump out.

Besides an author, the band consists of the two composers, Danny Goodwin and Andreas Riis Mandrup, who have formerly released music with different bands.

– We always try to reach the third expression so we don’t become poetry readings to music or a pop song that is spoken. We are definitely a literary project but both Danny and I have roots in the pop music so we will always work on making it something you want to listen to, says the band’s second composer, Andreas Riis Mandrup.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Ingen Events

Instagram

Kontakt