Jessica Lynne

Dato
13/09/2018

Tid
20:00

Lokation
Gyngen

Genre Singer/Songwriter

Pris 50 kr.


Danske sanger og sangskriver Jessica Lynne flyttede til USA i 2010 for at følge sin drøm om at blive en professionel country sanger. Opvokset Haslev og dengang bosiddende i København var hun langt fra sit mål. “Jeg må indrømme, at det føltes skørt at sige, at nu ville jeg gerne være professionel country sanger”, indrømmer Jessica Lynne. ”Da jeg planlagde at skulle flytte havde jeg ikke noget bevis på det, andet end en guitar og nogle sange. Men der var virkelig ikke mange muligheder for at spille, synge og skrive country musik i Danmark, så jeg følte at jeg var nødt til at komme tættere på kilden. “

8 år senere er der ingen tvivl; Jessica Lynne er et af de mest kendte country navne i Amerikas Nordvest. Hun har optrådt på scener som The Triple Door i Seattle, Watershed Festival ved Gorge Amphitheater og Oregon Jamboree, og åbnet for kendte navne som Dustin Lynch, Trick Pony, Keith Anderson og optrådt på festivaler med Tim McGraw, Little Big Town og Lady Antebellum. Jessica Lynnes success er tydelig.

“At blive kendt som Nashville Recording Artist har altid været min drøm. Og da jeg fik lov til at spille med de samme musikere som alle de store stjerner i Nashville, gik det virkelig op for mig at nu lever jeg faktisk min drøm” griner Lynne mens hun fortæller om hendes oplevelse i Nashville i 2016 hvor hun indspillede sit seneste album ”Catch Me If You Can” med Grammy-vinderne Larry Beaird og Tammy Rodgers blandt andre. Hun planlægger at indspille sit 2. Nashville Album til vinter og udgive i 2019.

I september er hun tilbage i Danmark for at showcase sin musik. Sammen med violinist, Kat Bula, der virkelig fremhæver Jessica Lynnes velskrevne sange og genkendelige hooks. De to har turneret USA i vid udstrækning, som Lynne siger: “Det er kun naturligt, at jeg ville tage hende med, så jeg kan vise mit hjemland præcis, hvad jeg laver i USA.”

Det har været nogle vilde år for Jessica Lynne, men hun er ikke færdig endnu. “Jeg føler jeg kun har rørt overfladen”, siger Lynne, som begynder at se afkast på hendes hårde arbejde. “Jeg har fået nogle gode kontakter og skriver bedre og bedre sange. Jeg tror jeg kan komme rigtigt langt hvis jeg bare fortsætter. Som man siger på engelsk ’the sky’s the limit’, og det tror jeg virkelig på!” Hun planlægger hun at udgive en Jule EP i år, og har en langt mere omfattende tour planlagt og mange flere ture til Nashville i 2019 i forbindelse med hendes næste Nashville Album udgivelse.

 

Danish singer and songwriter Jessica Lynne moved to USA in 2010 to follow her dream of becoming a professional country singer. Raised in Haslev and living in Copenhagen at the time, she was far from her goal. “I must admit that it feels crazy to say I wanted to be a professional country singer,” admits Jessica Lynne. “When I planned to move, I had no proof of it, other than a guitar and some songs. But there weren’t really many opportunities to play, sing, and write country music in Denmark so I felt like I had to get closer to the source.”

8 years later, there is no doubt; Jessica Lynne is one of the most known country names in America’s Northwest. She has performed on stages such as The Triple Door in Seattle, Watershed Festival at Gorge Amphitheater and Oregon Jamboree, and has opened for famous names such as Dustin Lynch, Trick Pony, Keith Anderson, and has performed at festivals with Tim McGraw, Little Big Town, and Lady Antebellum. Jessica Lynne’s success is obvious.

“To be known as Nashville Recording Artist has always been my dream. And when I got to play with the same musicians like all the big stars in Nashville, it really dawned on me that I’m actually living my dream,” Lynne laughs while she recites her experience in Nashville in 2016 where she recorded her latest album “Catch Me If You Can” with the Grammy-winners Larry Beaird and Tammy Rodgers, among others. She is planning to record her 2. Nashville Album in the winter and release it in 2019.

She is back in Denmark in September to showcase her music. Along with violinist, Kat Bula, who really highlights Jessica Lynne’s well written songs and recognizable hooks. The two have toured USA to a large extent, as Lynne says: “It is only natural that I would take her with me so that I could show my home country exactly what I do in USA.”

It has been some crazy years for Jessica Lynne, but she is not done yet. “I feel like I’ve only just touched the surface,” says Lynne who is starting to see results of her hard work. “I have gotten some great contacts and written better and better songs. I think I can get really far if I just continue. As you as in English ‘the sky’s the limit’, and I really believe that!” She plans to release a Christmas EP this year, and has a far more comprehensive tour planned and many more trips to Nashville in 2019 linked with her next Nashville Album’s release.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Ingen Events

Instagram

Kontakt