Komo Sarcani + Lasse Frisk & Algebrah

Dato
15/09/2018

Tid
21:00

Lokation
Gyngen

Genre Rap/HipHop/DJ

Pris 60 kr.


Komo Sarcani er en parisisk MC af kongolsk oprindelse. Han begyndte at lave hip hop i 90’erne i Congo og kom til Frankrig i 2000.

Komo Sarcani er en Jack of All kunstner: til tider er han MC og kunstnerisk direktør for kunstnerne af hans label Tomawack, han elsker at være på scenen og bag kulisserne. Han er en underjordisk kunstner og en hip hop aktivist. Hans skrivning er effektiv, skarp, head-on. Han trækker sine lyriske inspirationer fra sine oplevelser i Afrika og Europa.

Rigtig D-boy og dygtig til amerikansk rap-kultur, Komo Sarcani bruger Tout og arbejder tit sammen med amerikanske underjordiske MC’er og producenter så som Black Milk, Phatkat, Guilty Simpson, Black Bethoven, Atronote, Illa J, Franck Nitty, Nametag Alexender, og andre. Hans vigtigste musikalske inspiration kommer fra Motowns sjæl men også fra electro, boombap.

Hans andet soloalbum ”Amour Noir” (”Black Love”) er et vendepunkt i hans kunstneriske karriere, eftersom det vendte tilbage til hans rødder. Dette album vil blive udgivet i begyndelsen af 2017 på vinyl, CD og digital.

Dette album har en særlig smag for ham, fordi den har forvist hovedteamet. I virkeligheden led han under den kongoliske diaspora. I dette album udvikler han en erklæring om sine oplevelser og sin musikalske og personlige vej efter 15 år i Frankrig, mens han i sorgen har den svarte kamphistorie, der fortsætter stadig i dag, især med det nuværende kontekst af ”Black Lives Matter”. Han taler om vanskelighederne med integration i et samfund med anderledes koder, som man skal integrere hurtigt, hvis man ikke ønsker at blive afvist. Men det er også tilbage til rødderne: han taler om de gode og dårlige aspekter af Afrika: værdier som familie, respekt, gamle traditioner, men også etniske konflikter, fattigdom og politik.

Amour Noir er ”du elsker i smerten”. Med dette album bygger han en bro mellem Frankrig og Afrika. På dette album kan man finde Black Milk, Astronote, Illa J, Franck Nitty og mange andre.

Lasse Frisk & Algebrah
Oldschool 90’er og 00’er inspireret rap, lige fra Aarhus.
Lasse Frisk og Algebrah teamede op i 2016, da de to rappere fandt visse parraleller i hinandens universer. Samfundskritik og menneskesyn, er nogle af de temar der bliver vendt. Lasse Frisk og Algebrah har både eget og fælles materiale.

 

Komo Sarcani is a Parisian MC of congolian origin. He started making hip hop in the 90s in Congo and came to France in 2000.

Komo Sarcani is a Jack of All artist: at times, he is an MC and artistic instructor for the artists of his label Tomawack, he loves being on stage and behind the scenes. He is an underground artist and a hip hop activist. His writing is effective, sharp, head-on. He draws his lyrical inspiration from his experiences in Africa and Europe.

Real D-boy and good at American rap-culture, Komo Sarcani uses Tout and often works with American underground MC’s and manufacturers such as Black Milk, Phatkat, Guilty Simpson, Black Bethoven, Atronote, Illa J, Franck Nitty, Nametag Alexender, and others. His most important musical inspiration comes from Motown’s soul but also from electro, boombap.

His second solo album “Amour Noir” (“Black Love”) is a turning point in his artistic career, since it turned back to his roots. This album will be released at the start of 2017 on vinyl, CD, and digital.

This album has a special taste for him because it has exiled the main theme. In reality, he suffered under the congolian diaspora. In this album, he develops a declaration about his experiences and his musical and personal journey after 15 years in France, while he in the mourning found the battle stories that continue to this day, especially with the current context of “Black Lives Matter”. He talks about the difficulties with integrating into a society with different codes that you must integrate fast if you don’t want to be turned away. But it is also back to the roots: he talks about the good and the bad aspects of Africa: values like family, respect, old traditions, but also ethnic conflicts, poverty, and politics.

Amour Noir is “you love in pain”. With this album, he builds a bridge between France and Africa. On this album, you will find Black Milk, Astronote, Illa J, Franck Nitty, and many more.

Lasse Frisk & Algebrah
Oldschool 90s and 00s inspired rap, straight from Aarhus.
Lasse Frisk and Algebrah teamed up in 2016 when the two rappers found certain parallels in each others’ universes. Social criticism and humanity are some of the themes that will be brought up.
Lasse Frisk and Algebrah have both their own music and material together.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Tailcoat
28/03/2019 kl. 20:00

The Midnight Special + Vingard
29/03/2019 kl. 21:00

Urban Country Cowboys + From a Hermit's Heart
30/03/2019 kl. 21:00

Free as a Bird
05/04/2019 kl. 20:30 - 22:30

Instagram

Kontakt