SUNNA Release Listening Party

Dato
15/02/2019

Tid
21:00

Lokation
Gyngen

Genre Folksy Pop

Pris Gratis (Free)


Den islandske musiker SUNNA er pladeaktuel med EP’en “Declaration” d. 15 februar 2019. Albummet indeholder 6 sange, som alle er skrevet af Sunna, men hun er en singer/songwriter bosat i Århus. SUNNA spiller drømmende folksy-pop, men hun spiller selv på guitar og synger, og optræder med sit live-band bestående af Sigurdor Gudmundsson bassist, Lasse Michelsen guitarist og Lars Pedersen på trommer. Musikken på albummet er enkel og oprigtig, hvor teksterne har hovedrollen, men understøttes godt af de smagfulde arrangementer af produceren Dennis ”Ghettoblast” Ahlgren, som bl.a. har produceret plader for Tina Dickow.

I oktober udkom den første single af det kommende album, nemlig titelnummeret “Declaration”. Den 18. januar udkommer anden single fra pladen, det er sangen “Hold Me Loose”, som er en silkeblød ballade, der handler om at turde at stole på sig selv og andre. Ligesom sangen “Declaration” er det let melankolsk folksy-pop med fine melodier og en personlig tekst.

Sunna er vokset op i en lille havneby i det nordvestlige Island. Hun har spillet musik siden hun var helt lille og blev sat til at synge andenstemme på sin fars sange. Hun har optrådt med mange af de største musikere på Island til diverse arrengementer og var forsanger i bluesrockbandet Blind Bargain i et par år. Hun er flakket lidt imellem Island og Danmark igennem årene, men har nu slået sig ned i Århus for at blive. Det er tydeligt at Sunnas sange kommer fra hjertet, og at teksterne har betydning for sangerinden

Sunna har brugt mange af sine voksne år på at overbevise sig selv om at musikken kun skulle være en hobby, for det var lidt ‚farligt‘ at indrømme over for sig selv og andre, at det eneste hun havde lyst til at lave var at spille musik – for hvad hvis det nu ikke lykkes? I starten af 2018 nåede hun dog til det punkt, at hun ikke kunne ignorere trangen til at prioritere musikken og besluttede sig for at give det et skud. Hun opsagde sin lederstilling for at have mere tid og satte sig ned og skrev sange til en EP. Hun kom dog hurtigt ned på jorden igen, da hun opdagede, hvor dyrt det egentlig er at indspille et album. Hun gik i tænkeboks og besluttede sig for at starte en såkaldt „Crowdfunding“, hvor folk kan investere i projektet på forskellig vis; både ved at købe albummet på forhånd, men også ved at købe hjemmekoncerter, covers, postkort mm. Sunna holdt også en koncert i sit lokale forsamlingshus på en af de sidste dage af indsamlingen. På den måde lykkedes det hende at indsamle 7000 euro. Hun startede indspilninger i Aabyroad Studios efteråret 2018 og pladen er nu klar til udgivelse d. 15 februar.

Sunna vil gerne invitere alle til at komme og fejre udgivelsen sammen med hende til en listening aften, hvor hun vil fortælle lidt om sangene og hvordan de blev til, servere lidt bobler og lytte pladen igennem.

 

The Icelandic musician SUNNA is topical with the EP “Declaration” releasing on February 15 2019. The album contains 6 songs that are all written by Sunna but she is a singer/songwriter residing in Århus. SUNNA plays dreamy folksy-pop but she plays guitar and sings herself and performs with her live band consisting of Sigurdor Gudmundsson on bass, Lasse Michelsen on guitar, and Lars Pedersen on drum. The music on the album is simple and sincere where the lyrics are the main part but are supported by the tasteful arrangements by the producer Dennis “Ghettoblast” Ahlgren who has produced albums for Tina Dickow among others.

The first single from the upcoming album was released in October, namely the title track “Declaration”. On January 18, the second single from the album is released and that is the song “Hold Me Loose” which is a soft ballad that is about daring to trust yourself and others. Just like the song “Declaration”, it is a light melancholic folksy-pop with fine melodies and a personal lyric.

Sunna was raised in a small harbor city in Northwestern Iceland. She has played music since she was a child and was put to sing backup on her father’s songs. She has performed with many of the biggest musicians on Iceland at various events and was the lead singer in the blues rock band Blind Bargain for a couple years. She has wandered between Iceland and Denmark through the years but has now settled down in Århus for good. It is obvious that Sunna’s songs come from the heart and that the lyrics hold meaning to the singer.

Sunna has spend many of her adult years on convincing herself that the music should only be a hobby because it was a bit “dangerous” to admit to herself and others that the only thing she wanted to do was to play music – because what if she didn’t succeed? In the beginning of 2018, however, she reached that point where she couldn’t ignore the urge to prioritize the music and decided to give it a shot. She quit her management position to have more time and sat down to write songs for an EP. However she was quickly brought back down to Earth when she discovered how expensive it really is to record an album. She thought about it and decided to start a so called “Crowdfunding” where people can invest in the project in different ways; both by pre-ordering the album but also by buying at home concerts, covers, postcards, etc. Sunna also threw a concert at her local community hall on one of the last days of recording. She started recordings in Aabyroad Studios in the fall of 2018 and the album is now ready to be released on February 15.

Sunna would like to invite everyone to come and celebrate the release along with her to a listening evening where she will tell a bit about the songs and how they came to be, serve something bubbly, and listen to the album.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Ingen Events

Instagram

Kontakt