Tailcoat

Dato
28/03/2019

Tid
20:00

Lokation
Gyngen

Genre Folkemusik

Pris 70 kr.


Tailcoat spiller nykomponeret folkemusik med rod i den fælles nordiske musikalske og kulturelle tradition, som hvert enkelt medlem er rundet af. Bandet søger at udviske grænserne mellem de skandinaviske landes folkemusiktraditioner – men også grænserne mellem nyt og gammelt.
Man kan kalde Tailcoat folkemusikkens ungdoms-all-star-band. Fem af de skarpeste unge talenter fra begge sider af Øresund har med en debutkoncert på Jazzhus Montmartre i København lagt lovende fra start.

Emil Nielsen er den danske bassist i Tailcoat, og er en af de eneste folkemusikbasister i Skandinavien som foretrækker el-bassen frem for den mere traditionelle kontrabas. Hans moderne tilgang til nordisk folkemusik er hans drive når han komponerer og spiller musik med Tailcoat. Når han ikke spiller med Tailcoat, spiller han bl.a. i bandet Mads Hansens Kapel som spiller traditionelt, swingende, dansk folkemusik. Derudover studerer han på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark.

Henriette Flach er en dansk violinist som udover at spille i Tailcoat også er en del af det DMA-vindende band Mynsterland og den dansk/finske trio Jäntelag. I foråret 2018 var hun en del af det eksklusive undervisningsprogram: Acoustic music Seminar, som foregik i Savannah, Georgia. Tilbage i 2012 modtog hun et legat i forbindelse med spil dansk dagen og er i dag en af Danmarks nye folkemusik talenter. I øjeblikket studerer hun på: Skurups Folkhögskola, Sverige.

Mårten er en svensk perkussionist, som udover at spille i Tailcoat, studerer på den kungliga musikhögskolan i Stockholm, Sverige. Udover hans primære studier, studerer han arabisk perkussion og har for nylig startet et projekt i Palæstina. Mårten er i sandhed en perkussionist der opererer i flere forskellige genere, hvilket også har gjort ham til en eftertragtet musiker på mere end bare den nordiske folkemusikscene.

Rasmus er en svensk nøgleharpespiller, som udover at spille i Tailcoat, studerer på den kungliga musikhögskolan i Stockholm, Sverige. Rasmus er en musiker i særklasse, der er meget opmærksom på hans medmusikanter, når han spiller. Ud over at spille i Tailcoat, spiller bl.a. i duoen Kaffekask samt i projekter, som involverer undersøgelse af traditionelt musik.

Villads Hoffmann er en dansk citternist, som udover at spille i Tailcoat, også spiller i duoen Elmøe & Hoffmann, vindere af DMA folk – Årets Talent 2015. Han er vokset op med den danske folkemusik fra barnsben, hvor han samtidigt var en meget dedikeret metal guitarist. Foruden hans bands er han også en aktiv musiker i teaterverdenen. Han har bl.a. spillet med som musiker til Jordens Søjler på Østre Gasværk med Nikolaj Busk som kapelmester, samt i teateret Oliver Twist på Odense Teater med Hal Parfitt-Murray som komponist og kapelmester. Derudover studerer han på: Högskolan för scen och musik i Göteborg, Sverige.

 

Tailcoat plays newly composed folk music with roots in the mutual Nordic musical and cultural tradition that each member is part of. The band seeks to erase the boundaries between the Scandinavian countries’ folk music traditions – but also the boundaries between old and new. You could call Tailcoat the youth-all-star band of folk music. Five of the sharpest young talents from both sides of Øresund have started off strong with a debut concert at the Jazz venue Montmartre in Copenhagen.

Emil Nielsen is the Danish bass player in Tailcoat and is one of the only folk music bassists in Scandinavia who prefers the electric bass over the more traditional contra bass. His modern approach to Nordic folk music is his drive when he composes and plays music with Tailcoat. When he doesn’t play with Tailcoat, he is part of the band Mads Hanses Kapel that plays traditional, swinging, Danish, folk music. Other than that, he studies at the Royal Academy of Music in Århus, Denmark.

Henriette Flach is a Danish violinist who, aside from playing in Tailcoat, is also part of the DMA winning band Mynsterland and the Danish/Finnish trio Jäntelag. In the spring of 2018, she was part of the exclusive training program: Acoustic music Seminar, which took place in Savannah, Georgia. Back in 2012, she received a scholarship in connection with the play Danish day and is today one of Denmark’s new folk music talents. At the moment she studies at: Skurups Folkhögskola, Sweden.

Mårten is a Swedish percussionist who, aside from playing in Tailcoat, studies at kungliga musikhögskolan in Stockholm, Sweden. Aside from his primary studies, he studies Arabic percussion and has recently started a project in Palestine. Mårten is truly a percussionist who operates in several different genres which has also made him a sought out musician at more than just the Nordic folk music scene.

Rasmus is a Swedish nyckelharpa player who, aside from playing in Tailcoat, studies at kungliga musikhögskolan in Stockholm, Sweden. Rasmus is an outstanding musician who is very attentive with his fellow musicians when he plays. Aside from playing in Tailcoat, he plays in the duo Kaffekask as well as in projects that involve research of traditional music.

Villads Hoffman is a Danish cittern player who, aside from playing in Tailcoat, also plays in the duo Elmøe & Hoffman, winners of DMA folk – Talent of the Year 2015. He grew up with the Danish folk music in his childhood where he was a very dedicated metal guitarist at the same time. Besides his bands, he is also an active musician in the theater world. He has played as a musician in Jordens Søjler at Østre Gasværk with Nikolaj Busk as bandleader as well as in the theater version of Oliver Twist at Odense Theater with Hal Parfitt-Murray as composer and bandleader. Other than that, he studies at: Högskolan för scen och musik in Göteborg, Sweden.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Café Nicolai:
man-fre: 9.00-13.30
Weekend: Lukket


Gyngen:
Se arrangementer
Dørene åbner en time før start, med mindre andet er angivet

Aktuelt

Ingen Events

Sociale MedierInstagram

Kontakt