Kulturgyngen - Café, Restaurant & Scene

Projekter

Projekter gennem årene
Kulturgyngen har startet forskellige projekter med det formål at forbedre vilkårene for udsatte grupper i Danmark, samt bestræbt sig på at påvirke udviklingen i samfundet i en mere bæredygtig og levevenlig retning.

2008 – 2009 Hop i Job
Projekt “Hop i Job” var et initiativ med formål at støtte indsatsen i projektet “Nye medborgere på arbejdsmarkedet”. Læs mere om projektet “Hop i Job” i dette dokument, og videre om evaluering af projektet i dette dokument.

2007 – Vertikale Byhaver – Mejlgade 53
Vertikale haver i byens centrum. Mejlgade 53 som et organisk udviklet samlingspunkt for uddannelse og kultur. Læs mere om projektet i dette dokument.

2004 – 2007 EU – Nye medborgere på arbejdsmarkedet
På baggrund af en forundersøgelse udviklede Kulturgyngen et tilbud for kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet havde til formål at hjælpe flygtninge, og indvandrere i ordinært arbejde og der blev ydet en individuel og målrettet indsats med samtaler, vejledning, undervisning og virksomhedspraktik – Projektbeskrivelse.

2002: EU – Nye medborgere
En forundersøgelse til projektet “Nye medborgere på arbejdsmarkedet”.
Efter at have erfaret, at kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk ofte vendte tilbage efter endt aktivering, satte vi os for at undersøge, hvorfor dette var tilfældet. De ansatte og forskellige virksomheder blev interviewet, så vi kunne finde den rette løsning til disse “gengangere”. Undersøgelsen endte ud i projektbeskrivelsen til “Nye medborgere på arbejdsmarkedet”.

2000 – 2002 Økologiprojekt
Med økonomisk tilskud fra “Den Grønne Pulje”, startede vi i efteråret 2000 med at omlægge al kost til at være økologisk. I 2002 var projektforløbet ovre, og økologien blev herefter en integreret og naturlig del af hele Kulturgyngen. Siden har vi desværre måttet droppe at have økomærke af forskellige årsager omend mange af vores råvarer stadigt er økologiske.

2000 – 2002 Ombygningsprojekt
Gamle bygninger kræver vedligeholdelse. Derfor havde vi også en byggegruppe på Kulturgyngen. Den stod for ombygning og renovering af de fysiske rammer så de matchede projektets aktiviteter.
En af de deciderede ombygninger var toiletterne på Gyngen, der efterhånden ikke var særligt tidssvarende. Her blev revet ned og bygget op igen, og resultatet blev nye moderne toiletfaciliteter – også for handicappede.

1997 – Kulturgyngen fylder 10 år. Se Jubilæumshæfte..

1994 – City Sleep-In – mere end overnatning
Et centralt mødested for backpackers, diverse grupper og prisbevidste rejsende. Hotellet er beliggende i Havnegade 20, hvor Sømandshjemmet tidligere havde til huse. Hotellet startede i 1994 som et projekt under Foreningen Kulturgyngen. Det blev indtil 2008 drevet som kombineret hostelvirksomhed og aktiveringsprojekt for socialt udsatte personer. I dag drives det af 2 tidligere medarbejdere på Kulturgyngen. CitySleep-In.

1992 – 2004 EU – ENVOL PLUS
Kulturgyngen var i 1992 med til at udvikle ENVOL PLUS, et internationalt netværkssamarbejde mellem ca. 30 europæiske social-kulturelle projekter i otte forskellige EU-lande.
Formålet med projektet var at forbedre ressourcesvage unges muligheder for at arbejde i og opleve andre kulturer i Europa og via den vej motiveres til ordinært arbejde. De unge fik rejsen betalt og arbejdede for kost, logi og lommepenge. Derudover fik de indblik i, hvad der skete uden for Danmark. Der blev, på tværs af landegrænser, dannet netværker… og i nogle tilfælde venskaber for livet.

1992 – 1994 SPIFF, K.I.T. & TOX – tre miniudgaver af Kulturgyngen
Projektet henvendte sig til unge mellem 18 og 23 år på ungdomsydelse.
De tre grupper skulle stable musikarrangementer på benene med alt, hvad dertil hører. Det vil sige, lige fra den spæde start med fastsættelse af dato, booking af bands, tryk af plakater etc. for til sidst at afvikle selve arrangementerne.
En del unge fra projektet dannede efterfølgende musikforeningen Club 100%.

1991 -1992 UdBrydernes Sammenslutning

UBS Projektet henvendte sig til unge mellem 18 og 24 år og blev etableret i samarbejde med Kriminalforsorgen.
Der var tale om en alternativ mulighed for at få afviklet sin dom. I stedet for at afsone på traditionel vis, arbejdede de unge i eks. køkkenet på Gyngen. En ansat fra Kriminalforsorgen var udstationeret til projektet, og tilsynet med de unge blev kombineret med forskellige aktiviteter, og andet der mindede om en “normal hverdag”.

1989 – 1992 Skiftesporet
Et værested for yngre førtidspensionister med tilbud om forskellige aktiviteter.
I 1992 overtog Århus Kommune projektet, og der arbejdes fortsat på, via hjælp til selvhjælp, at give medlemmerne selværd, fællesskab og oplevelser.

1988: Nicaragua udstillings gruppe En udstilling udviklet i samarbejde med Nigaragua komiteen

1987 – 1989
Midtbytalenter Et musik- og teaterprojekt, der endte ud i det, der nu hedder Gøgler Produktionsskolen – eller i daglig tale Gøglerskolen.

1987 – Musikcaféen
Musikcaféen startede i lokaler i baghuset, Mejlgade 53 der har været brugt til spillestedsdrift siden begyndelsen af 70’erne. Fra 1987 og frem til 1999 var Musikcaféen en af Kulturgyngens aktiviteter, indtil spillestedet blev udskilt som selvstændig forening og i 2000 udnævntes til et af Danmarks ca. 20 regionale spillesteder på 4-årig kulturkontrakt med kommune og stat.
Fra midtfirserne er Musikcaféens udvikling gået fra primært amatørscene og undergrundsklub til en mere differentieret og professionel scene. Historisk har Musikcaféen spillet en central rolle som århusiansk scene for de nyeste musikalske tendenser, og har været startscene for mange af de talenter, der nu betræder de største scener. Den rolle spiller Musikcaféen stadig.
Den 30. marts 2012 flyttede Musikcaféen i nye lokaler på Godsbanen, det nye kulturproduktionscenter i DSB’s gamle bygninger i Skovgaardsgade i Århus. I den forbindelse skiftede Musikcaféen navn til Radar.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Café Nicolai:
man-fre: 9.00-13.30
Weekend: Lukket


Gyngen:
Se arrangementer
Dørene åbner en time før start, med mindre andet er angivet

Aktuelt

Ingen Events

Sociale MedierInstagram

Kontakt