Gyngen - Café, Restaurant & Scene

Månedens kunstner

Heidi skriver selv:

Til trods for forskellige udtryk har alle mine billeder ét tilfældes- de indeholder alle sammen elementer som udfordrer mig som person. De får mig ud af min komfortzone enten ved indhold, teknik eller emne. Billeder skal på den ene eller anden måde udfordre for at være interessante, og det er mit mål at lave værker, som ikke bare pynter, men inviterer til refleksion både når de bliver til, og når de betragtes.

 

Heidi Sørensen er fra 1985, Arbejder som billedkunst og håndværk og designlærer til dagligt og har videreuddannet sig på Skolen for kunst og design i Århus i 2017/2018.

 

 

Heidi herself writes:

Despite the different expressions, all my pictures have one thing in common- they all contain elements that challenge me as a person. They get me out of my comfort zone with either content, technique, or subject. Pictures should challenge in one way or another to be interesting and it is my goal to make works that aren’t just decorations but that invite to reflect both when they are being made and when they are admired.

 

Heidi Sørensen is from 1985, works as an arts and crafts and design teacher in her everyday life, and has educated herself at the school of art and design in Århus in 2017/2018.

 

 

 

 

Hvis du er kunstner og interesseret i at udstille i Gyngens lokaler, så send mail til: mianne@kulturgyngen.dk

If you are an artist and are interested in exhibiting in Gyngen’s rooms, then send an e-mail to: mianne@kulturgyngen.dk

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Barens åbningstider:
Tirsdag 11.00-20.00
(ved arrangement også 20.00-24.00)
Ons-fre 11.00-02.00
Lørdag 17.30-02.00


Køkkenets åbningstider:
Tirs-fre 11.00-14.30 + 17.30-20.30
Lørdag 17.30-20.30

Aktuelt

Århus sangskriverværksted
19/12/2018 kl. 20:30

Vava Voom
20/12/2018 kl. 21:00

Djala
21/12/2018 kl. 21:00

Big. O & the Blue Quarters
27/12/2018 kl. 19:00

Instagram

Kontakt