The Reptones Support: Michael Hamilton

Dato
22/06/2018 - 23/06/2018

Tid
21:00 - 1:00

Lokation
Gyngen

Genre Americana

Pris 70 kr.


Med et udtryk, der spænder fra psykedelisk country og melankolsk indie til tonstung retrorock og melodiske ballader, er københavnske The Reptones blandt de førende danske eksponenter for den bølge af alt. country, new folk og håndspillet americana, der har vundet stort indpas i de senere år.
Siden The Reptones udgav deres tredje album Dead Letter Blues i slutningen af marts 2016 er det gået stærkt for den københavnske kvintet
Med over 30 koncerter i kalenderen i 2016 og en flot modtagelse af både radiostationer, anmeldere og publikum, har bandet fået en kæmpe vitaminindsprøjtning og åbnet en kreativ åre, som allerede nu kommer til at danne grundlaget for bandets fjerde album, der udkommer til foråret.
Radioafspilninger og turné Singlerne fra ’Dead Letter Blues’ blev i 2016 og 2017 spillet flittigt på både P4 og P5. ’Candy Coated Lines’ var flere uger i træk det mest spillede nummer på P5, og bliver fortsat spillet på kanalen med jævne mellemrum. Første singlen
This Small Town’ endte med at blive The Reptones’ mest spillede nummer på P4 nogensinde.
På den baggrund udviklede 2016 og 2017 sig til en meget travl koncert periode for The Reptones. bl.a. med koncerter i Svendborg, Ribe, Roskilde, Odense, Ishøj, Køge, Aarhus, Horsens, Næstved, og flere gange på hjemmebanen i København. Senest har bandet haft deres debut på den legendariske Tønder Festival, hvor bandet spillede to koncerter i 2017

Nyt album i 2018

De mange erfaringer på landevejen har givet The Reptones inspiration og overskud til at flirte med et elektronisk lag, som blander sig diskussionslystent med de håndspillede instrumenter, der dog fortsat udgør rygraden i lydbilledet. The Reptones fortsætter dermed den naturlige udvikling, der kan følges på de tre forrige album og som vil tage endnu et skridt, når bandet her i foråret afslutter indspilningerne til det fjerde album, der efter planen udkommer til efter året 2018.

Om The Reptones

The Reptones er lige fra den første udgivelse ’Ingrid, It’s Only a Movie’ i 2012, blevet overordentligt godt modtaget af både anmeldere, publikum og radio. ’The Last Call’ fra 2014 var i udgivelsesugen blandt ugens album i Musikmagasinet Gaffa, og ’Dead Letter Blues’ fra 2016 er ligeledes blevet omtalt rosende i medierne med fire og femstjernede anmeldelser.

Gaffa, Morgenavisen Jyllands

Posten og det respekterede onlinemagasin GFR gav overvældende anmeldelser af albummet: ”Blomster i betonhaven”, ”stærkt dansk rockband udvider paletten”, ”gennemtænkt, afbalanceret, veldoseret og selvsikkert”, ”lækker 70’er melankoli”, ”høj emotionel energi”, ”fuldfed countryrock” og ”gennemført
produktion”, lød nogle af ordene.

The Reptones er:
Bo Bech Arvin, Jesper Rasch, Jakob Lund, Kim Heibon og Stefan Weinreich

https://www.facebook.com/thereptones 

Michael Hamilton:

Nomineret til Årets Sanger/Vokalist ved Danish Music Awards Folk 2016. Har fået 5-stjernede koncertanmeldelser af blandt andre GAFFA. Hamiltons sange er i det hele taget blevet indspillet af en lang række danske og udenlandske artister, som for eksempel Michael Weston King (UK) og Ron Sexsmith (CAN). Han er grundlægger af Århus Sangskriver Værksted og har været vokalproducer for blandt andre Mads Langer.

Læs meget mere om Michael her: http://nkbooking.dk/?IId=2065

 

With an expression that origininates from psychodelic country and melancholic indie to retrorock and ballads, The Reptones from Copenhagen are among the leading Danish exponents for the wave of everything country, new folk, and handplayed americana which has gotten big over the last few years.
Since The Reptones released their third album Dead Letter Blues at the end of March 2016, it has been a wild ride for the Copenhagen quintet.
With over 30 concerts in the calender in 2016 and a nice welcome by radio stations, reviewers, and audience, the band has gotten a huge vitamine injection and has opened up the creative veins that already now create the base for the band’s fourth album which will be released this spring.
The radio-played and tour singles from ‘Dead Letter Blues’ were played often on both P4 and P5 in 2016 and 2017. ‘Candy Coated Lines’ was the most played song on P5 for several weeks in a row and is still played on the channel with regular breaks. The first single ‘This Small Town’ ended up being The Reptones’ most played song on P4 ever.
2016 and 2017 became a very busy concert period with concerts in Svendbord, Ribe, Roskilde, Odense, Ishøj, køge, Aarhus, Horsens, Næstved, and many times on the homefield in Copenhagen for The Reptones because of this. Lately, the band has had their debut on the legendary Tønder Festival where the band played two concerts in 2017.

New album in 2018.

Many experienced on the country roads have given The Reptones inspiration and excess to flirt with an electronic layer which mixes with the handheld instruments that are still the backbone in the sound stage. The Reptones continue the natural evolution which can be experienced on the three previous albums and they will now take another step when the band end their recordings for the fourth album which is set to release this spring 2018.

About The Reptones.

Right from the first release of ‘Ingrid, It’s Only a Movie’ in 2012, The Reptones have been overwhelmingly well recieved by reviewers, audience, and radio. ‘The Last Call’ from 2014 was the week’s album in the music magasin Gaffa during its release week and ‘Dead Letter Blues’ from 2016 has been talked about positively in the media with four- and five-stared reviews.

Gaffa, Jylland’s morning paper

The Post and the respected online magasin GFR gave overwhelming reviews of the album: “Flowers in the concrete garden”, “strong Danish rockband stretches the palette”, “well thought out, balanced, well-dosed, and confident”, “awesome 70s melancoly”, “high emotional energy”, “full-fat countryrock”, and “well executed production”, were some of the words.

The Reptones are:
Bo Bech Arvin, Jesper Rasch, Jakob Lund, Kim Heibon, and Stefan Weinreich

https://www.facebook.com/thereptones

Michael Hamilton:

Nominated for Singer/Vocalist of the Year at Danish Music Awards Folk 2016. Has gotten 5-star concert reviews by GAFFA, among others. Hamilton’s songs are recorded by a long list of Danish and international artists like Michael Weston King (UK) and Ron Sexsmith (CAN). He is the founder of Århus Songwriter Workshop and has been vocal producer for Mads Langer, among others.

Read more about Michael here: http://nkbooking.dk/?IId=2065

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Café Nicolai:
man-fre: 9.00-13.30
Weekend: Lukket


Gyngen:
Se arrangementer
Dørene åbner en time før start, med mindre andet er angivet

Aktuelt

Ingen Events

Sociale MedierInstagram

Kontakt