Borgerforløb

Kulturgyngen er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der tilbyder vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §91. Kulturgyngen kan tilbyde forløb af 13 ugers varighed med mulighed for forlængelse, hvor den enkelte borger får mulighed for og støtte til at arbejde hen mod sine mål.

HVEM KAN DELTAGE?
Tilbuddet er rettet mod kontanthjælpsmodtagere fra 18-65 år. Hvad enten du er uddannelsesparat, aktivitetsparat eller på ressourceforløb, så vil vi kunne hjælpe dig med at planlægge et forløb, hvor du kan udvikle dine færdigheder og arbejde på de områder, som gør at det er svært for dig at være på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Kulturgyngen er en arbejdsplads med både interne og eksterne opgaver. Du vil derfor have rig mulighed for at tilpasse arbejdet, så det passer netop til dig. Målsætningen for et forløb hos Kulturgyngen er, at alle deltagere vil få en større afklaring af fremtidige job- og uddannelsesmuligheder og tage afgørende skridt mod arbejdsmarkedet.

Inden opstart i et forløb hos Kulturgyngen vil du få mulighed for at vælge mellem stedets afdelinger. Er du usikker på, hvilken der vil passe dig bedst, så kan du afprøve nogle forskellige. I alle afdelingerne har vi fastansatte, som er vant til at fungere som støtte for den enkelte borger. Du vil derfor få den nødvendige oplæring, tid og støtte til at føle dig tryg i arbejdet.

Eftersom Kulturgyngen er en arbejdsplads, så vil du få mulighed for at træne de områder, som er svære. Alle medarbejdere på stedet er vant til at rumme medmennesker med udfordringer og hjælper gerne, hvor de kan.

Alle afdelinger på stedet har produkter, som vores kunder er afhængige af. Af den grund, så er der brug for, at medarbejderne arbejder seriøst med det. Eventuel oplæring sørger vi for. Stemningen i afdelingerne er afslappet og der er plads til at grine, snakke og hygge sig, mens man arbejder. Er der behov for ro, så er der mulighed for enten at trække sig eller bruge høretelefoner.

Er dine udfordringer sociale, psykiske, faglige eller noget helt fjerde, så tag kontakt til din sagsbehandler på kommunen og hør om Kulturgyngen kunne være et sted for dig. Vi har mere end 30 års erfaring på området.

VORES AFDELINGER

  • ADMINISTRATION
  • BOGHOLDERI
  • EVENTLINJEN
  • KØKKEN OG CAFÈ
  • PEDEL- & SERVICELINJEN

KONTAKT
Find kontaktoplysninger her