Kulturgyngen - Café, Restaurant & Scene

Velkommen til Kulturgyngen

Kulturgyngen
Foreningen Kulturgyngen er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der tilbyder Vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige gennem en samarbejdsaftale med Aarhus kommune

Kulturgyngen driver Gyngen  –  café, restaurant og scene.
Foreningen Kulturgyngen er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus midtby. Virksomheden består af Restaurant Gyngen med tilhørende scene. Kulturgyngen beskæftiger pt 8 fastansatte, 6 elever, 5 i job for førtidspensionister samt 30-40 personer i Vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Foreningen Kulturgyngen har i 28 år været praktik og uddannelsessted for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ansvar, ligeværd, rummelighed, udvikling og netværk er nøgleordene i vores arbejde. Udgangspunktet er en tro på, at alle mennesker rummer ressourcer. Vores mål er at få folk til at trives og bruge deres ressourcer konstruktivt.

Kulturgyngen er bygget op omkring en flad struktur, hvor hele personalegruppen indgår i demokratiske ledelsesprocesser.

 

Kulturgyngen
The association Kulturgyngen is a social economic cooperation in the center of Aarhus which offers guidance- and upgrading courses for people available through a collaboration with Aarhus commune.

Kulturgyngen drives Gyngen – cafe, restaurant, and stage.
The association Kulturgyngen is a social economic cooperation in the center of Aarhus. The company consists of Restaurant Gyngen along with a stage. At the moment, Kulturgyngen employs 8 permanent employees, 6 students, 5 working for early retirees, along with 30-40 people in guidance- and upgrading courses.

For 28 years, the association Kulturgyngen has been a place of internship and education for vulnerable groups in the labor market. Responsibility, equality, spaciousness, development, and network are the keywords in our work. The basis is a belief that all humans are resourceful. Our goal is to get people to thrive and use their resources constructively.

Kulturgyngen is build up around a flat structure wherein the whole staff is included in the democratic management processes.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Café Nicolai:
man-fre: 9.00-13.30
Weekend: Lukket


Gyngen:
Se arrangementer
Dørene åbner en time før start, med mindre andet er angivet

Aktuelt

Ingen Events

Sociale MedierInstagram

Kontakt